Koplīgumi un nodokļu atlaides

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums ēdināšanas izdevumiem, uzņēmumiem, kuros ir noslēgts koplīgums vai ģenerālvienošanās;
 • LSAB PRO turpina virzīt nodokļu atvieglojumu grozu sociālajām garantijām, kas iekļautas koplīgumos:
  • Transporta izdevumiem darba vajadzībām;
  • Darbinieku kvalifikācijas celšanas izdevumiem;
  • Veselības aprūpes izdevumiem;
  • Pabalstiem darbiniekam dzīves īpašos gadījumos;
  • U.c.

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Darba laiks:

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīgas saites

LSAB PRO jaunumi

Saņemiet LSAB PRO ziņas savā pastkastītē 

  © 2024. Visas tiesības aizsargātas LSAB PRO