Pārvalde

Kongress – LSAB PRO augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi piecos gados.

Pilnvaroto konference – LSAB PRO lēmējinstitūcija, kas darbojas LSAB PRO kongresu starplaikos.

Valde – LSAB PRO izpildinstitūcija, kas vada arodbiedrības darbu.

Sapulce (konference) – Vada arodorganizācijas darbu noteiktā sektorā un arī teritorijā.

 

Pārvaldība

LSAB PRO darbība tiek organizēta balstoties uz demokrātiskas pārvaldes principiem

 Pilnvaroto konference ir arodbiedrības augstākā institūcija kongresu starplaikos. Pilnvaroto konference tiek izveidota mēneša laikā pēc kongresa, saskaņā ar kongresā noteiktām normām. Par pilnvaroto ievēl arodbiedrības biedru, kurš aktīvi darbojas arodorganizācijā.
Pilnvaroto konferenci sasauc ne retāk kā divas reizes gadā.

• LSAB PRO izpildinstitūcija ir Valde, kuru vada Valdes priekšsēdētāja (prezidente). LSAB PRO Valdes darbību atbalsta birojs.
LSAB PRO Valde ir atbildīga par arodbiedrības darbību. LSAB PRO prezidente pārstāv arodbiedrību valsts, pašvaldību institūcijās, starptautiskajās institūcijās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās.

LSAB PRO 7.kongresā (ārkārtas) par prezidenti ievēlēta – Irēna Liepiņa.
 

 Valde vada arodbiedrības darbību kongresa un Pilnvaroto konferences starplaikos, organizē pieņemto lēmumu izpildi. Valdes sastāvu apstiprina Pilnvaroto konferencē, tās sastāvā ietilpst arī arodbiedrības prezidents. 

LSAB PRO birojs izveidots arodbiedrības darbības nodrošināšanai. Biroja algotie darbinieki tiek pieņemti darbā uz darba līguma pamata. Biroja darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri, ir tādas pašas tiesības kā pārējiem arodbiedrības biedriem.

 
• LSAB PRO Kontroles institūcija ir arodbiedrības revīzijas komiteja.
Revīzijas komiteja ir augstākā arodbiedrības kontroles institūcija un darbojas saskaņā ar Nolikumu par LSAB PRO Revīzijas komiteju. 

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Darba laiks:

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīgas saites

LSAB PRO jaunumi

Saņemiet LSAB PRO ziņas savā pastkastītē 

    © 2024. Visas tiesības aizsargātas LSAB PRO