SDO konvencijas

Svarīgākās SDO konvencijas :

https://likumi.lv/ta/id/57421-par-starptautiskas-darba-organizacijas-konvencijam-nr-81-129-144-154-155-158-173

SDO Konvencija Nr. 87 1948.gada Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (C87) 
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/646-1948-gada-konvencija-par-asociaciju-brivibu-un-tiesibu-aizsardzibu-apvienojoties-organizacijas-c87

SDO Konvencijs Nr. 98  – 1949.gada Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (C98) – https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/677

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Darba laiks:

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīgas saites

LSAB PRO jaunumi

Saņemiet LSAB PRO ziņas savā pastkastītē 

    © 2024. Visas tiesības aizsargātas LSAB PRO