LSAB PRO noslēdz sadarbības memorandu ar partiju “Konservatīvie”

Šodien, 28.09.2022. LSAB PRO noslēdza sadarbības memorandu ar partiju “Konservatīvie”! Paldies par atsaucību!
Labklājības Ministrs G. Eglītis apstiprināja, ka minimālā alga 2023.gadā tiks paaugstināta no 500 uz 620 EUR. Tas nozīmē algu pārrēķinu uz augšu sakaru un viesmīlības darbiniekiem iespēju robežās!
Augstu novērtējam labo sadarbību, paveikto un idejas!
Galvenie sadarbības memoranda punkti:
1. Veicināt sociālā dialoga tiesiskā regulējuma pilnveidošanu (sociālā dialoga likuma izstrāde).
2. Sekmēt koplīgumu slēgšanu sakaru un viesmīlības nozarē, atbalstot atbildīgus darba devējus likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos;
3. Pilnveidot darba un arodbiedrību tiesību regulējumu, darba aizsardzības un citu tiesību normatīvo aktu grozījumus ;
4. Atbalstīt caurspīdīgu darba samaksas un vienkāršotu nodokļu politiku Latvijā, veicot šādus pasākumus:
a. Vienkāršot nodokļu sistēmu un veicināt tās atbilstību digitālajai ekonomikai;
b. Stiprināt sociālo dialogu ar darba devējiem sakaru un viesmīlības nozarē;
c. mazināt ienākumu nevienlīdzību privātā sektorā strādājošajiem, veicinot koplīguma pārrunas sakaru un viesmīlības nozarē un ģenerālvienošanās slēgšanu (pasta un loģistikas nozarē, bezvadu telekomunikāciju nozarē, viesmīlības un radio un televīzijas nozarē, IKT un izklaides nozarē u.c.), lai koplīgumu pārklājums tuvinātos 80%;
d. ņemt par piemēru Eiropas Arodbiedrības konfederācijas 6 soļu plānu visiem strādājošajiem iedzīvotājiem dzīves dārdzības krīzes pārvarēšanai: algu palielināšana; palīdzība īpašām grupām; nodokļu korekcija; Darbu aizsardzības sistēmas SURE izveide; investīcijas zaļā enerģija; arodbiedrību iesaiste lēmumu pieņemšanā u.c.

 

Iepriekšējā ziņa Pieņemta direktīva par Eiropas Savienības minimālo algu

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Darba laiks:

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīgas saites

LSAB PRO jaunumi

Saņemiet LSAB PRO ziņas savā pastkastītē 

    © 2024. Visas tiesības aizsargātas LSAB PRO